Spoorzicht Noord, aankoop gronden

Beste BIZ leden en ondernemers op Spoorzicht Noord,

Zoals het bestuur al vertelde in de Algemene Ledenvergadering, is er eindelijk goed nieuws over de situatie op Spoorzicht Noord.
Na vele pogingen en onderhandelingen met de curator, heeft het college besloten tot aankoop van de gronden.
Het is nog niet geëffectueerd omdat er eerst een herstelvoorstel naar de gemeenteraad gaat met een begroting van de kosten die gemaakt moeten worden.
Als de raad dat goedkeurt, kan er op basis van de oude plannen en tekeningen, een nieuw plan tot herinrichting worden gemaakt.

Prioriteit is natuurlijk de aanleg van de riolering en het aansluiten van het persriool en een gemaal.
De gemeente gaat vast beginnen met wegwerkzaamheden op 3 december (als het weer dat toelaat).
Dan zullen de gaten in de weg worden gerepareerd die zorgen voor onveilige situaties.
Ook zullen wij binnenkort beginnen met het opruimen van al het afval dat is gestort in de struiken.
Wij gaan aan de slag met het kaal halen van de wildgroei aan bomen en struiken en het vrijmaken van de putten, zodat het water weer weg kan lopen.

Wij verzoeken alle ondernemers die spullen buiten hun erfgrens hebben staan, om die te verwijderen, zodat er geen belemmeringen voor de werkzaamheden zijn.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang. Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met Henriët van den Berg via info@bizopspoorzicht.nl.