De gemeente Haarlemmermeer is bezig met de programmatische aanpak in de energietransitie met het traject Toekomstbestendige Werklocaties en is gestart met het verduurzamen van (bedrijven op) de Haarlemmermeerse werklocaties. We willen het goede verblijfs- en vestigingsklimaat voor bedrijven met onder andere de energietransitie in stand houden. Dat betekent investeren in besparingsmogelijkheden door bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, isoleren en ledverlichting aanbrengen.
Ondernemers, parkmanagementorganisaties en gemeente werken met elkaar aan de opgave om werklocaties duurzaam en toekomstbestendig te maken.

Met het voortzetten van de Klimaattafel zet Spoorzicht daarmee ook een stap op weg naar meer toekomstbestendigheid. De ‘kopgroep’ van deze club wordt gevormd door een aantal bedrijven op Spoorzicht die graag willen verduurzamen of daartoe de eerste stappen al hebben gezet. Door een koppeling te maken tussen al die ondernemers kan er informatie worden gedeeld en de Provincie en de gemeente bieden kennis en kunde om te helpen.
En de gemeente en de provincie stimuleren dit soort initiatieven met een subsidie.
Met elkaar streven we ernaar dat zowel ondernemers als medewerkers op Spoorzicht het bedrijvenpark als een toekomstbestendig Spoorzicht beschouwen. Een mooi en aantrekkelijk gebied om te ondernemen en om te werken en tussen de middag een lekkere wandeling te maken.

groenaanplant

Huren of kopen - waar kan ik terecht?