Een welverdiende prijs! De BIZ Award voor het Beste BIZ-plan 2016 wordt door Stichting BIZ-Platform NL toegekend aan BIZ-vereniging Spoorzicht in Nieuw-Vennep.

BIZ AwardTerechte winnaar van de BIZ Award. Ooit begonnen als Pilot en eerste BIZ in Haarlemmemeer. Spoorzicht is een voorbeeld van een verouderd bedrijvenpark met veel leegstand en weinig samenhang tussen de ondernemers. Het is een terrein waar veel verschillende bedrijfsactiviteiten te vinden zijn. Van groothandel tot opslagloods van de timmerman, van grote drukkerij tot instelling voor dagbesteding. Heel gevarieerd.

Er was collectieve beveiliging op vrijwillige basis, maar het aantal deelnemende bedrijven daalde elk jaar opnieuw. In de eerste BIZ-periode vanaf 2012 is er met name fors geïnvesteerd in collectieve beveiliging en cameratoezicht met een forse daling van het aantal incidenten als gevolg.
In 2016 heeft Spoorzicht opnieuw een BIZ-plan aan de 260 bedrijven voorgelegd in een draagvlakmeting en slaagde glansrijk.
In dit nieuwe plan ligt de nadruk op het verder versterken van de veiligheid. Maar ook worden lijnen uitgezet voor het verduurzamen van groen en het stimuleren van recycling.

Het groenbeheer op Spoorzicht is van de gemeente overgenomen (met budget!) en een heel nieuwe groenstructuur wordt aangelegd. Daarnaast gaan teams van de instelling voor dagbesteding dagelijks aan de slag om afvalstromen die goed te recyclen zijn, zoals papier, karton en cartridges bij de bedrijven op te halen. Afvalbedrijf Meerlanden haalt dit dan eenmaal per week op bij de centrale locatie. Dit wordt op Spoorzicht opgezet met een combinatie van BIZ en Participatiewet.