Skip to Content

Category Archives: Pers

Nieuwe borden

Goede zichtbare nieuwe borden

De nieuwe borden zijn geplaatst op Spoorzicht, duurzaam en veilig ondernemen.
Binnenkort wordt ook de verlichting aangebracht.

0 1 Continue Reading →

Grote verbeteringen voor Spoorzicht Noord

Grote verbeteringen voor Spoorzicht Noord

In maart is de opdracht gegeven het persriool aan te leggen. De aanleg van de persleiding en de pomp heeft inmiddels plaats gevonden. Ondernemers die tot die tijd nog last ondervonden van het riool, konden dat laten weten en dat is op kosten van de gemeente opgelost.
Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de inrichting van de groenstrook en de eventuele (wandel)paden en stoepen. Dat voorlopige ontwerp zal gedeeld worden met de ondernemers die gevestigd zijn op Noord.

Daarna volgt het plan en de aanbesteding. Wij gaan ervan uit dat in de zomer van 2022 alles klaar zal zijn en Spoorzicht Noord eenzelfde aanblik heeft als de rest van Spoorzicht; schoon, heel en veilig.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met het BIZ bestuur op Spoorzicht via info@bizopspoorzicht.nl.

Spoorzicht Noord vormt geen onderdeel van de BIZ, maar uiteraard probeert het BIZ bestuur zoveel mogelijk informatie te delen.

1

Goed nieuws voor Spoorzicht Noord

Spoorzicht Noord, aankoop gronden

Beste BIZ leden en ondernemers op Spoorzicht Noord,

Zoals het bestuur al vertelde in de Algemene Ledenvergadering, is er eindelijk goed nieuws over de situatie op Spoorzicht Noord.
Na vele pogingen en onderhandelingen met de curator, heeft het college besloten tot aankoop van de gronden.
Het is nog niet geëffectueerd omdat er eerst een herstelvoorstel naar de gemeenteraad gaat met een begroting van de kosten die gemaakt moeten worden.
Als de raad dat goedkeurt, kan er op basis van de oude plannen en tekeningen, een nieuw plan tot herinrichting worden gemaakt.

Prioriteit is natuurlijk de aanleg van de riolering en het aansluiten van het persriool en een gemaal.
De gemeente gaat vast beginnen met wegwerkzaamheden op 3 december (als het weer dat toelaat).
Dan zullen de gaten in de weg worden gerepareerd die zorgen voor onveilige situaties.
Ook zullen wij binnenkort beginnen met het opruimen van al het afval dat is gestort in de struiken.
Wij gaan aan de slag met het kaal halen van de wildgroei aan bomen en struiken en het vrijmaken van de putten, zodat het water weer weg kan lopen.

Wij verzoeken alle ondernemers die spullen buiten hun erfgrens hebben staan, om die te verwijderen, zodat er geen belemmeringen voor de werkzaamheden zijn.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang. Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met Henriët van den Berg via info@bizopspoorzicht.nl.

1

Filmopnames promotiefilm BIZ op Spoorzicht

Filmopnames promotiefilm BIZ op Spoorzicht

0 1 Continue Reading →

Start uitvoering nieuwe groenplan

Spoorzicht groener, kleurrijker en duurzamer

Afgelopen weken is gestart met het nieuwe groenplan op Spoorzicht.

Het BIZ bestuur is grondig te werk gegaan en heeft in de afgelopen twee jaar een studie laten doen om te komen tot een duurzaam, groener en kleurrijker Spoorzicht. De plannen zijn tijdens diverse bijeenkomsten gepresenteerd aan de ondernemers op Spoorzicht en middels een enquête hebben zij kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden.

Ook is er veel aandacht voor de kapot gereden stoepen en grasperkjes. Daar zijn maatregelen voor genomen in overleg met de gemeente.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door lokale bedrijven; Rob Blom Tuinen, Le Gardinier en Griekspoor.

Een prachtig nieuw wandelpad wordt aangelegd zodat mensen tussen de middag een wandeling kunnen maken en ook kunnen doorsteken naar andere straten. Overal worden korven geplaatst die ook als bankje dienen om even lekker in de zon te zitten. En dat is goed voor iedereen, even wat buitenlucht en men kan weer lekker aan het werk.

Met de aanplant van nieuwe struiken en planten krijgen vlinders en allerlei insecten meer ruimte.Door het kappen van een aantal bomen hebben heel veel panden eindelijk meer licht en daar zijn ondernemers blij mee. De zichtbaarheid en vindbaarheid van een bedrijf is cruciaal.

Tevens heeft het bestuur gebruik kunnen maken van een subsidie van de Provincie om de verbeteringen aan te brengen. Dat betekent dat de uitvoering van dit plan door deze subsidie wordt betaald. Het budget voor het onderhoud van het groen heeft het BIZ bestuur nu in eigen beheer en het onderhoud wordt dus niet meer door de gemeente uitgevoerd.

Het BIZ bestuur is erg blij met deze ontwikkelingen, die Bedrijvenpark Spoorzicht weer op een hoger niveau brengen. Een prettige omgeving om te werken en te wandelen.

0 1 Continue Reading →

BIZ op Spoorzicht wint BIZ Award

Een welverdiende prijs! De BIZ Award voor het Beste BIZ-plan 2016 wordt door Stichting BIZ-Platform NL toegekend aan BIZ-vereniging Spoorzicht in Nieuw-Vennep.

1 Continue Reading →