Grote verbeteringen voor Spoorzicht Noord

In maart is de opdracht gegeven het persriool aan te leggen. De aanleg van de persleiding en de pomp heeft inmiddels plaats gevonden. Ondernemers die tot die tijd nog last ondervonden van het riool, konden dat laten weten en dat is op kosten van de gemeente opgelost.
Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de inrichting van de groenstrook en de eventuele (wandel)paden en stoepen. Dat voorlopige ontwerp zal gedeeld worden met de ondernemers die gevestigd zijn op Noord.

Daarna volgt het plan en de aanbesteding. Wij gaan ervan uit dat in de zomer van 2022 alles klaar zal zijn en Spoorzicht Noord eenzelfde aanblik heeft als de rest van Spoorzicht; schoon, heel en veilig.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met het BIZ bestuur op Spoorzicht via info@bizopspoorzicht.nl.

Spoorzicht Noord vormt geen onderdeel van de BIZ, maar uiteraard probeert het BIZ bestuur zoveel mogelijk informatie te delen.