Wat heeft de ondernemersvereniging tot nu toe bereikt in het belang van alle bedrijven op Spoorzicht?
In de eerste ronde van vijf jaar lag de focus vooral op de veiligheid en het verbeteren van de openbare buitenruimte. In de tweede ronde is de buitenruimte aangepakt en met behulp van een forse subsidie is een volledig “groenplan” uitgewerkt.

Wat kwam er tot stand in de eerste ronde:

 • Collectieve beveiliging namens alle bedrijven op Spoorzicht.
 • Aanleg systeem van cameratoezicht met officieel goedgekeurde verificatie van incidenten naar de meldkamer.
 • Introductie nummerplaatherkenning voor voertuigen die buiten kantoortijden Spoorzicht oprijden.
 • Koppeling meldingen cameratoezicht met inzet surveillanten particuliere beveiliging.
 • Extra beveiligingsinzet jaarlijks rond Kerst en Oud & Nieuw.
 • Extra gladheidbestrijding en sneeuwruiming in alle straten van Spoorzicht.
 • Betere verzorging groenonderhoud door gemeente dankzij extra meldingen vanuit de vereniging van hoog onkruid, kapot gereden straatmeubilair en groen, en ander ongemak op straat.
 • Er zijn forse subsidies van gemeente en provincie binnengehaald om een deel van de investeringen te dekken voor cameratoezicht en meer kwaliteit van groenvoorziening.
 • Mogelijkheid gebruik te maken van subsidie voor gevelonderhoud voor bedrijven.
 • Aanleg voetpad naar station Nieuw-Vennep met oog op veiligheid medewerkers en gasten.

Wat kwam er tot stand in de tweede ronde van vijf jaar:

 • Enquête onder de leden over de wensen voor de buitenruimte en het groen.
 • Uitwerking van de uitkomsten door bureau Newea in een plan en bestek.
 • Aanbesteding van het werk en gunning aan lokale ondernemers.
 • Uitvoering plan van aanleg wandelpaden, een brug, nieuwe planten en struiken, voorjaarsbloeiers in de groenstroken aan de Noorderdreef en het plaatsen van kunstwerken gerelateerd aan het Spoor.
 • Overname van het groenbudget van de gemeente, zodat het onderhoud door de BIZ kan worden gedaan, zoals vaker maaien en snoeien.
 • Stichting Veilige Bedrijvenparken opgericht met Nieuw-Vennep Zuid.
 • Gezamenlijk KVO behaald voor de beide bedrijventerreinen.
 • Gesprekken en onderhandelingen over Spoorzicht Noord, die er eindelijk toe geleid hebben dat de gemeente de grond van de curator heeft kunnen overnemen en eindelijk de riolering kan worden afgemaakt en gerepareerd.
 • In de zomer van 2022 zal de rand Spoorzicht Noord geherstructureerd zijn en het gebied schoon, heel en veilig worden.