Wordt er gekeken naar de eigenaren of naar de huurders per pand?

De BIZ is een gebruikersbelasting. De gebruiker betaalt de heffing en de gebruiker mag stemmen. De WOZ waarde wordt gebruikt als wegingsfactor.

Wat als een pand leeg staat, wie betaalt dan?

De eigenaar

Wat krijgt men voor dit bedrag?

Met de BIZ wordt collectieve publieke camera beveiliging uitgevoerd en up to date gehouden. Er rijdt ook nog een surveillance auto rond, maar ongewenste personen en eventuele pogingen tot inbraak worden door de buitencamera’s eerder gezien en dan kan de surveillance eerder reageren. Hoe beter de ringbeveiliging is, hoe minder behoefte er is aan de individuele beveiliging. Uiteraard wordt uit dit bedrag ook de parkmanager en de belangenbehartiging betaald.

Zit hier ook de persoonlijke beveiliging per pand bij?

De individuele beveiliging blijft uiteraard ieder voor zich.

Wat als men besluit dat de kosten hoger worden, is ieder verplicht om hieraan mee te doen? Moet voor elk onderwerp gestemd worden?

Het dienstenpakket en de daarvoor te maken kosten staan voor vijf jaar vast. Er zijn strikte regels voor het vergroten of verkleinen van het pakket aan diensten. Het dienstenpakket kan nooit zonder toestemming van ondernemers worden gewijzigd. Hiervoor is altijd dezelfde meerderheid nodig als die nodig is om een BIZ op te starten.

Wat doet de Parkmanager?

In de begroting zit een parkmanager voor een aantal uren per maand. De parkmanager heeft contact met de gebiedsbeveiliger, leest rapporten, coördineert en signaleert. Hij/zij overlegt met de gemeente over overkoepelende zaken en communiceert met de leden. Dat kan door individuele mails maar ook door nieuwsbrieven. Kortom; een centrale aansturing en controle.

Wat is de rol van de Gemeente precies? Zoals gezegd is het een initiatief van de ondernemers voor de ondernemers.

De Gemeente int de bijdrage via de WOZ. De waarde van het pand wordt door de hoogte van de heffing vastgesteld. Het wordt echter een aparte aanslag naast de WOZ aanslag. Dat geld wordt dan doorgegeven aan de BIZ Vereniging Spoorzicht.

Huren of kopen - waar kan ik terecht?

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij Parkmanager
Henriet van den Berg: info@bizopspoorzicht.nl