Skip to Content

Blog Archives

Nieuwe borden

Goede zichtbare nieuwe borden

De nieuwe borden zijn geplaatst op Spoorzicht, duurzaam en veilig ondernemen.
Binnenkort wordt ook de verlichting aangebracht.

1

Grote verbeteringen voor Spoorzicht Noord

Grote verbeteringen voor Spoorzicht Noord

In maart is de opdracht gegeven het persriool aan te leggen. De aanleg van de persleiding en de pomp heeft inmiddels plaats gevonden. Ondernemers die tot die tijd nog last ondervonden van het riool, konden dat laten weten en dat is op kosten van de gemeente opgelost.
Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor de inrichting van de groenstrook en de eventuele (wandel)paden en stoepen. Dat voorlopige ontwerp zal gedeeld worden met de ondernemers die gevestigd zijn op Noord.

Daarna volgt het plan en de aanbesteding. Wij gaan ervan uit dat in de zomer van 2022 alles klaar zal zijn en Spoorzicht Noord eenzelfde aanblik heeft als de rest van Spoorzicht; schoon, heel en veilig.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met het BIZ bestuur op Spoorzicht via info@bizopspoorzicht.nl.

Spoorzicht Noord vormt geen onderdeel van de BIZ, maar uiteraard probeert het BIZ bestuur zoveel mogelijk informatie te delen.

1

Goed nieuws voor Spoorzicht Noord

Spoorzicht Noord, aankoop gronden

Beste BIZ leden en ondernemers op Spoorzicht Noord,

Zoals het bestuur al vertelde in de Algemene Ledenvergadering, is er eindelijk goed nieuws over de situatie op Spoorzicht Noord.
Na vele pogingen en onderhandelingen met de curator, heeft het college besloten tot aankoop van de gronden.
Het is nog niet geëffectueerd omdat er eerst een herstelvoorstel naar de gemeenteraad gaat met een begroting van de kosten die gemaakt moeten worden.
Als de raad dat goedkeurt, kan er op basis van de oude plannen en tekeningen, een nieuw plan tot herinrichting worden gemaakt.

Prioriteit is natuurlijk de aanleg van de riolering en het aansluiten van het persriool en een gemaal.
De gemeente gaat vast beginnen met wegwerkzaamheden op 3 december (als het weer dat toelaat).
Dan zullen de gaten in de weg worden gerepareerd die zorgen voor onveilige situaties.
Ook zullen wij binnenkort beginnen met het opruimen van al het afval dat is gestort in de struiken.
Wij gaan aan de slag met het kaal halen van de wildgroei aan bomen en struiken en het vrijmaken van de putten, zodat het water weer weg kan lopen.

Wij verzoeken alle ondernemers die spullen buiten hun erfgrens hebben staan, om die te verwijderen, zodat er geen belemmeringen voor de werkzaamheden zijn.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang. Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met Henriët van den Berg via info@bizopspoorzicht.nl.

1