Spoorzicht groener, kleurrijker en duurzamer

Afgelopen weken is gestart met het nieuwe groenplan op Spoorzicht.

Het BIZ bestuur is grondig te werk gegaan en heeft in de afgelopen twee jaar een studie laten doen om te komen tot een duurzaam, groener en kleurrijker Spoorzicht. De plannen zijn tijdens diverse bijeenkomsten gepresenteerd aan de ondernemers op Spoorzicht en middels een enquête hebben zij kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden.

Ook is er veel aandacht voor de kapot gereden stoepen en grasperkjes. Daar zijn maatregelen voor genomen in overleg met de gemeente.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door lokale bedrijven; Rob Blom Tuinen, Le Gardinier en Griekspoor.

Een prachtig nieuw wandelpad wordt aangelegd zodat mensen tussen de middag een wandeling kunnen maken en ook kunnen doorsteken naar andere straten. Overal worden korven geplaatst die ook als bankje dienen om even lekker in de zon te zitten. En dat is goed voor iedereen, even wat buitenlucht en men kan weer lekker aan het werk.

Met de aanplant van nieuwe struiken en planten krijgen vlinders en allerlei insecten meer ruimte.Door het kappen van een aantal bomen hebben heel veel panden eindelijk meer licht en daar zijn ondernemers blij mee. De zichtbaarheid en vindbaarheid van een bedrijf is cruciaal.

Tevens heeft het bestuur gebruik kunnen maken van een subsidie van de Provincie om de verbeteringen aan te brengen. Dat betekent dat de uitvoering van dit plan door deze subsidie wordt betaald. Het budget voor het onderhoud van het groen heeft het BIZ bestuur nu in eigen beheer en het onderhoud wordt dus niet meer door de gemeente uitgevoerd.

Het BIZ bestuur is erg blij met deze ontwikkelingen, die Bedrijvenpark Spoorzicht weer op een hoger niveau brengen. Een prettige omgeving om te werken en te wandelen.