Skip to Content

Category Archives: Publicaties

Spoorzicht Noord

Op Spoorzicht Noord worden gleuven gegraven om onderzoek te doen naar leidingen en kabels. Dat moet gebeuren omdat de projectontwikkelaar, die 10 jaar geleden failliet ging, de werkzaamheden niet heeft afgemaakt. De gemeenteraad heeft een extra budget van 1,5 miljoen goedgekeurd om de noordrand van Spoorzicht te herstructureren en alle werkzaamheden te onderzoeken en af te maken. Het grootste project was de riolering en dat is nu in kaart gebracht. Als één en ander zonder verrassingen verloopt, kan in de zomer 2024 gestart worden met opnieuw asfalteren en inritten en trottoirs aanleggen. Daarna volgt de aanleg van het groen en de wandelpaden.

0 0 Continue Reading →

Nieuwe borden

Goede zichtbare nieuwe borden

De nieuwe borden zijn geplaatst op Spoorzicht, duurzaam en veilig ondernemen.
Binnenkort wordt ook de verlichting aangebracht.

0 1 Continue Reading →