Grote verbeteringen voor Spoorzicht Noord

Doordat de projectontwikkelaar acht jaar geleden failliet ging, lag de strook op het bedrijventerrein er jarenlang verwaarloosd bij. Ook hadden de ondernemers veel last van het feit dat de riolering nooit goed was afgemaakt.
Gelukkig heeft de gemeente eindelijk de grond kunnen kopen en kan er nu gewerkt worden aan het afmaken van de riolering en het aanleggen van wegen, stoepen, wandelpaden en verlichting.
Het grote en kleine zwerfvuil is inmiddels opgeruimd en de onderzoeken naar bodem en asfalt zijn in volle gang.
In maart is de opdracht gegeven het persriool aan te leggen. De aanleg van de persleiding en de pomp zal dan begin juni gaan plaatsvinden. Ondernemers die tot die tijd nog last ondervinden van het riool, kunnen dat laten weten. Dat zal dan op kosten van de gemeente worden opgelost.

In juni organiseren wij een informatie bijeenkomst online. Dan kunnen de ondernemers van Noord mee gaan praten over de inrichting van de groenstrook en de eventuele (wandel)paden en stoepen.

Daarna volgt het plan en de aanbesteding. Wij gaan ervan uit dat in de zomer van 2022 alles klaar zal zijn en Spoorzicht Noord eenzelfde aanblik heeft als de rest van Spoorzicht; schoon, heel en veilig.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met het BIZ bestuur op Spoorzicht via info@bizopspoorzicht.nl.