Naast het vergoenen kunnen ook de water en afvalstromen worden verduurzaamd en kunnen de enorme hoeveelheden dakvlakken worden benut voor energieopwekking, in beheer van het parkmanagement of lokale energiecoöperatie. Het nieuwe positieve imago maakt Spoorzicht tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor hoogwaardige bedrijven en functies. Dit zal ook leiden tot verminderde leegstand en hogere vastgoedwaardes. U kunt het groenplan hier downloaden.

groenplan bedrijventerrein Spooricht